Podmínky užití

Prohlašujeme, že veškerý archivní materiál zveřejněný v rubrice Z našeho archivu je v našem soukromém vlastnictví. V žádném případě zde nezveřejňujeme archivní materiály uložené jinde a ve vlastnictví někoho jiného (Literární archiv Památníku národního písemnictví, Státní oblastní archivy atp.).

Jakožto vlastníci daných archiválií nabízíme široké i odborné veřejnosti možnost s těmito archivními materiály dále pracovat, šířit je či publikovat, a to za předpokladu dodržení následujících podmínek.

Podmínky užití
  1. Použití archivních materiálů zveřejněných v rubrice Z našeho archivu je zdarma.
  2. Chcete-li některý archivní materiál využít ve své práci či na svém webu, oznamte nám to prosím na adresu alsen.hanson(at)gmail.com (nemusíte čekat na odpověď a svolení).
  3. Jako zdroj archivního materiálu uveďte: Ze soukromého archivu Alsena Hansona.
  4. Potřebujete-li sken archiválie ve vyšší kvalitě (vyšším rozlišení), napište si o něj na alsen.hanson(at)gmail.com.

Alsen Hanson


TOPlist