Nezvalovy překlady cizojazyčné literatury

V soupisu Nezvalových překladů cizojazyčné literatury zaznamenáváme knižně vydané Nezvalovy překlady cizojazyčných děl, která básník přeložil sám či za jazykové spolupráce lingvistů, a knižně vydané překlady cizojazyčné literatury, jejichž součástí je i Nezvalův překlad (různé výbory atd.); na tato vydání je upozorněno poznámkou „přeložil V. Nezval ad.“.
Do soupisu nejsou zahrnuty Nezvalovy překlady vydané časopisecky a ty, které byly zařazeny do básníkových sebraných spisů (viz Dílo Vítězslava Nezvala, sv. 21, 35 a 36).
V soupisu uvádíme jen základní bibliografické údaje, a to jméno autora původního díla, název českého překladu, místo vydání, název nakladatelství a rok vydání. Řazeno abecedně podle příjmení autora, následně pak chronologicky podle roku vydání českého překladu.
Vydání označena hvězdičkou (*) máme ve sbírce.

Sestavil Alsen Hanson.

APOLLINAIRE, Guillaume^
Budu tě čekat všude na světě. Praha: Fénix, 1992. (Přel. V. Nezval ad.)

BAUDELAIRE, Charles^
Kurtisáně. Praha: Jaroslav Picka, 1943. (Pozn.: vydáno pouze 25 výtisků.)
Květy zla. Praha: Mladá fronta, 1964.
Hořké propasti: výbor z Květů zla. 1. vyd. Praha: Čs. spisovatel, 1966. (Přel. V. Nezval ad.)
Víno samotářovo. Praha: Čs. spisovatel, 1979. (Přel. V. Nezval ad.)
Čas je hráč: výbor z díla. Praha: Čs. spisovatel, 1986. (Přel. V. Nezval ad.)
Hořké propasti: výbor z Květů zla. 2. vyd. Praha, Litomyšl: Paseka, 2001. (Přel. V. Nezval ad.)*
Květy zla. Praha: Čs. spisovatel, 2013.*
Prasklý zvon a jiné básně. Praha: Garamond, 2014. (Přel. V. Nezval ad.)
CALZABIGI, Ranieri de^
Orfeus a Eurydika: libreto k opeře Ch. W. Glucka. Praha: F. J. Müller, 1940.

CE-TUNG, Mao^
Osmnáct básní na staré nápěvy. Praha: Čs. spisovatel, 1958.*

ÉLUARD, Paul^
Veřejná růže. 1. vyd. Praha: Mánes, 1936. (Přel. V. Nezval ad.)
Výbor básní 1918–1938. Praha: Odeon, 1946. (Přel. V. Nezval ad.)
Veřejná růže. 2. vyd. Praha: SNKLU, 1964. (Přel. V. Nezval ad.)*

HEINE, Heinrich^
Kniha písní. Praha: Svoboda, 1950.*
Básně. Praha: SNKLHU, 1958. (Přel. V. Nezval ad.)
Láska básníkova. 1. vyd. Praha: Pragokoncert, 1964. (Přel. V. Nezval ad.)
Písně a lamentace. Praha: Čs. spisovatel, 1966. (Přel. V. Nezval ad.)
Láska básníkova. 2. vyd. Praha: Supraphon, 1981. (Přel. V. Nezval ad.)

HIKMET, Nazim^
Listí ze šesti stromů. Praha: SNKLU, 1963. (Přel. V. Nezval ad.)

GABE, Dora^
Dávno. 1. vyd. Praha: Dědictví Komenského, 1938.*
Dávno. 2. vyd. Praha: Albatros, 1978.

MALARMÉ, Stéphane^
Poesie. Praha: R. Škeřík, 1931.

NERUDA, Pablo^
Juliu Fučíkovi: pražský rozhovor. 1. vyd. Praha: Čs. spisovatel, 1953.*
Juliu Fučíkovi: pražský rozhovor. 2. vyd. Praha: Čs. spisovatel, 1974.*

NIZÁMÍ^
Příběh panice. Praha: ELK, 1939.
Příběh panice a jiné básně. Praha: Čs. spisovatel, 1972. (Přel. V. Nezval ad.)*

POE, Edgar Allan^
E. A. Poe. Praha: R. Škeřík, 1928.*
Zrádné srdce. Praha: Naše vojsko, 1959. (Přel. V. Nezval ad.)
Havran. Praha: Nakladatelství čs. výtvarných umělců, 1963.
Havran. Brno: Edice 33, 1979. (Pozn.: vydáno pouze 60 výtisků.)
Havran. Brno: Edice 33, 1981. (Pozn.: vydáno pouze 53 výtisků.)
Havran: šestnáct českých překladů. Praha: Odeon, 1985. (Přel. V. Nezval ad.)
Bludná planeta. Praha: Čs. spisovatel, 1991. (Přel. V. Nezval ad.)
Havran - Krkavec. Praha: Nadace Lyry Pragensis, 1993. (Přel. V. Nezval ad.)
V mistrově stínu: povídky Edgara Allana Poea. Praha: XYZ, 2010. (Přel. V. Nezval ad.)
Sen ve snu. Praha: BB art, 2002. (Přel. V. Nezval ad.)
Havran a jiné básně. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2003.
Havran a jiné básně. Dotisk 1. vyd. Praha: Dokořán, 2004.
Havran a jiné básně. 2. vyd. Praha: Dokořán, 2008.

PUŠKIN, Alexandr Sergejevič^
Povídky veršem a prózou: ohlasy lidové poezie. Praha: Melantrich, 1938. (Přel. V. Nezval ad.)
Arion: výbor z lyriky. Praha: Čs. spisovatel, 1965. (Přel. V. Nezval ad.)

RIMBAUD, Arthur^
Dílo J. A. Rimbauda. Praha: Družstevní práce, 1930.
Verše. 1. vyd. Praha: SNKLHU, 1956.
Verše. 2. vyd. Praha: SNKLHU, 1959.
Verše. 3. vyd. Praha: Odeon, 1966.*
Má bohéma. Praha: Čs. spisovatel, 1977.*
Doušek jedu. Praha: Čs. spisovatel, 1985. (Přel. V. Nezval ad.)
Ples oběšenců. Praha: Garamond, 2011. (Přel. V. Nezval ad.)
Opilý koráb. Praha: Maťa, 2012.*
Má bohéma. Praha: Garamond, 2015.*
Opilý koráb. Dotisk 1. vyd. Praha: Maťa, 2016.
Opilý koráb. 2. vyd. Praha: Maťa, 2022.*

VERLAINE, Paul^
Prokletí básníci. Praha: Čs. spisovatel, 1966. (Přel. V. Nezval ad.)

Sestavil Alsen Hanson.


TOPlist