Diplomové práce

Seznam obhájených bakalářských, magisterských a disertačních prací věnovaných Vítězslavu Nezvalovi či jeho dílu. Za funkčnost odkazů na online verze uvedených prací neručíme.

Napsali jste o Nezvalovi také vědeckou práci? Pomozte nám rozšířit tento seznam, napište její bibliografickou citaci do komentářů.


Bakalářské práce

AMBRÚSOVÁ, Ivana. Komparácia piesňového cyklu Vítězlavy Kaprálovej a Vladimíra Ambrosa na báseň Vítězslava Nezvala Sbohem a šáteček. Ostrava, 2016. Diplomová práce (Bc.). Ostravská univerzita, Fakulta umění, Katedra sólového zpěvu. Vedoucí práce Jakub Žídek. Dostupné z: https://portal.osu.cz/wps/portal

BIČÍKOVÁ, Michaela. Surrealismus; na příkladu básnické sbírky Absolutní hrobař V. Nezvala. Liberec, 2011. Diplomová práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra filosofie. Vedoucí práce Milan Exner.

HANZLÍČEK, Aleš. Manon Lescaut Vítězslava Nezvala: dokumentární pohled na text. Opava, 2007. Diplomová práce (Bc.). Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví. Vedoucí práce Jakub Chrobák.

HODONSKÁ, Šárka. Topos mostu v díle Vítězslava Nezvala. Brno, 2009. Diplomová práce (Bc.). Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Seminář estetiky. Vedoucí práce Petr Osolsobě. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/216925/ff_b/TOPOS_MOSTU_V_DILE_VITEZSLAVA_NEZVALA.pdf

HUŠÁKOVÁ, Barbora. Dvojí verze Nezvalových básní z dvacátých let. Praha, 2011. Diplomová práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a literární vědy. Vedoucí práce Jiří Holý. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/95550/

JANALÍK, Stanislav. V bludišti fantazijního příběhu (Nezvalův román Valerie a týden divů). Ostrava, 2008. Diplomová práce (Bc.). Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra české literatury, literární vědy. Vedoucí práce Jiří Svoboda.

JANDOVÁ, Hana. Poválečná tvorba Vítězslava Nezvala. Olomouc, 2008. Diplomová práce (Bc.). Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jana Kolářová. Dostupné z: http://theses.cz/id/rui0we/45940-158979492.pdf

JEŽOWICZOVÁ, Martina. Surréalisme français et tchèque: Breton, Nezval. Ostrava, 2012. Diplomová práce (Bc.). Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra romanistiky. Vedoucí práce Mariana Orawczak Kunešová.

KAVCOVÁ, Karin. Nezvalova milostná lyrika. Hradec Králové, 2019. Diplomová práce (Bc.). Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury. Vedoucí práce Vladimír Křivánek. Dostupné z: http://theses.cz/id/nhp769/STAG90392.pdf (text práce), http://theses.cz/id/nhp769/Edice_basni.pdf (edice básní)

KONEČNÁ, Zuzana. Estetika avantgardy v díle Guillauma Apollinaira a Vítězslava Nezvala. Brno, 2011. Diplomová práce (Bc.). Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Seminář estetiky. Vedoucí práce Blahoslav Rozbořil. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/341642/ff_b/ESTETIKA_AVANTGARDY_v_dile_G.Apollinaira_a_V._Nezvala_posledni_pdf.pdf

KUBÁLKOVÁ, Kateřina. Topos chodce u Vítězslava Nezvala a Jiřího Koláře. Olomouc, 2016. Diplomová práce (Bc.). Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra bohemistiky. Vedoucí práce Petr Komenda. Dostupné z: http://library.upol.cz/arl-upol/cs/csg/?repo=upolrepo&key=94569716664

KURA, Tomáš. Poetika Vítězslava Nezvala v hudbě. Ostrava, 2016. Diplomová práce (Bc.). Ostravská univerzita, Fakulta umění, Katedra sólového zpěvu. Vedoucí práce Hana Adámková Heidrová. Dostupné z: https://portal.osu.cz/wps/portal

MIKOLÁŠOVÁ, Eliška. Anička skřítek a Slaměný Hubert – Nezvalova inspirace Lewisem Carrollem?. Ostrava, 2015. Diplomová práce (Bc.). Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou. Vedoucí práce Kateřina Homolová. Dostupné z: https://portal.osu.cz/wps/portal

NOVOBILSKÁ, Karla. Geneze sbírky Vítězslava Nezvala Praha s prsty deště (textologický rozbor). Olomouc, 2016. Diplomová práce (Bc.). Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. Katedra bohemistiky. Vedoucí práce Petr Komenda. Dostupné z: http://library.upol.cz/arl-upol/cs/csg/?repo=upolrepo&key=15869470711

PROŠKOVÁ, Radka. Tři sborové cykly Aloise Háby na slova Vítězslava Nezvala. Brno, 2009. Diplomová práce (Bc.). Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy. Vedoucí práce Lubomír Spurný. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/knpa1/

RULCOVÁ, Kateřina. Vítězslav Nezval – cesta jeho rodným krajem pozměněným
atomovou elektrárnou. Jihlava, 2009. Diplomová práce (Bc.). Vysoká škola polytechnická v Jihlavě, Katedra cestovního ruchu. Vedoucí práce Vladimír Netolička. Dostupné z: http://is.vspj.cz/bp/get-bp/student/11176/thema/154

SKŘIVÁNKOVÁ, Adéla. Dobový mediální ohlas básnické sbírky Vítězslava Nezvala Nedokončená (1960). Praha, 2015. Diplomová práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Vedoucí práce Jana Čeňková. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/137627/

TUČKOVÁ, Eva. Vítězslava Kaprálová a její zhudebnění poezie Vítězslava Nezvala. Brno, 2010. Diplomová práce (Bc.). Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy. Vedoucí práce Martin Flašar. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/263610/ff_b/Vitezslava_Kapralova_a_jeji_zhudebneni_poezie_Vitezslava_Nezvala.pdf

VOKÁLOVÁ, Eliška. Principy a mechanismy jazykové hry v knihách Alenka v říši divů L. Carrolla a Anička skřítek a Slaměný Hubert V. Nezvala. Liberec, 2014. Diplomová práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra českého jazyka a literatury. Vedoucí práce Eva Koudelková.

VYKYDALOVÁ, Anita. Možnosti a omezení filmové adaptace surrealistického textu. Valerie a týden divů a Effenbergerovy pseudoscénáře. Praha, 2018. Diplomová práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a komparatistiky. Vedoucí práce Blanka Činátlová. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/105242

Magisterské práce

BINAROVÁ, Hina. Vliv francouzské poezie na genezi poetiky Vítězslava Nezvala. Praha, 2006. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav bohemistických studií. Vedoucí práce Markéta Kořená. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/26689/

DINDOVÁ, Lenka. Dramatická tvorba V. Nezvala v kontextu českého dramatu 20. stol. České Budějovice, 2016. Diplomová práce (Mgr.). Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra slovanských jazyků a literatur, oddělení českého jazyka a literatury. Vedoucí práce Jana Skálová. Dostupné z: https://wstag.jcu.cz

DOLENSKÝ, Daniel. Prózy Vítězslava Nezvala. Praha, 2009. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a literární vědy. Vedoucí práce Markéta Kořená. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/80560/

GEORGIEVA, Sylvia. Bulharský román Vítězslava Nezvala aneb V. Nezval a Dora Gabe v česko-bulharských literárních souvislostech. Praha, 2019. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav bohemistických studií. Vedoucí práce Jiří Hasil. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/110251

INDROVÁ, Zuzana. Autocenzura v díle Vítězslava Nezvala v padesátých letech. Olomouc, 2014. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra bohemistiky. Vedoucí práce Petr Komenda. Dostupné z: https://theses.cz/id/kp7opx/Autocenzura_v_dile_Vitezslava_Nezvala_MDP_Indrova.pdf

KOCOURKOVÁ, Radka. Nezval dramatik. Olomouc, 2016. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury. Vedoucí práce Daniel Jakubíček. Dostupné z: http://library.upol.cz/arl-upol/cs/csg/?repo=upolrepo&key=19599425099

KUKAL, Petr. Lampa nicoty mně osvětluje čas. Praha, 1994. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Anna Jonáková.

KUKAL, Petr. Teologická interpretace skladby Vítězslava Nezvala „Z domoviny“. České Budějovice, 2021. Diplomová práce (Mgr.). Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, Katedra filosofie a religionistiky. Vedoucí práce Jaroslav Vokoun. Dostupné z: https://theses.cz/id/ewm0vk/

PLÍVOVÁ, Alžběta. Gender v surrealismu: Surrealistická období v tvorbě Jindřicha Štyrského a Vítězslava Nezvala – pokus o srovnání přístupů. Praha, 2010. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a literární vědy. Vedoucí práce Libuše Heczková. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/84446/

SVOBODA, Tomáš. Teoretická východiska a jejich reprezentace v surrealistické tvorbě Vítězslava Nezvala. České Budějovice, 2014. Diplomová práce (Mgr.). Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Ústav bohemistiky. Vedoucí práce Veronika Veberová. Dostupné z: https://wstag.jcu.cz

Rigorózní práce

BINAROVÁ, Hina. Vliv francouzské poezie na genezi poetiky Vítězslava Nezvala. Praha, 2007. Rigorózní práce (PhDr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a komparatistiky. Vedoucí práce Markéta Kořená. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/27889/

MLČOUŠEK, Vladimír. Vítězslav Nezval a film. Praha, 1976. Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra dějin hudby, divadla a filmu.

Disertační práce

VOTAVOVÁ SUMELIDISOVÁ, Nicole. Meziválečný surrealismus v řeckém a českém kontextu: Andreas Embirikos a Vítězslav Nezval. Brno, 2013. Diplomová práce (Ph.D.). Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav klasických studií. Vedoucí práce Růžena Dostálová. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/6810/ff_d_c1/PRVNI_LISTY.pdf, http://is.muni.cz/th/6810/ff_d_c1/KONECNA_VERZE.pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


TOPlist