Memoárová literatura

Seznam memoárové literatury se zmínkami o Vítězslavu Nezvalovi či jeho dílu včetně vzpomínek uveřejněných v periodikách; pro snadnější dohledání uvádíme u jednotlivých pramenů (nejsou-li Nezvalovi věnovány cele) paginaci.

Víte o dalších memoárových pramenech? Pomozte nám rozšířit seznam, napište je do komentářů.


Knižní

BĚLÍK, Vratislav. Básník začíná. In: Místa mladosti Vítězslava Nezvala. Mor. Krumlov: Okresní národní výbor, 1959, s. 2-3.

BUDÍN, Stanislav. Jak to vlastně bylo. Praha: Torst, 2007, s. 106-107, 209, 449-453.

DIVIŠ, Ivan. Teorie spolehlivosti. 2. rozš. vyd. Praha: Torst, 2002, s. 178, 182, 239, 243, 512, 534, 588, 662, 673.

ERENBURG, Ilja. Lidé, roky, život: kniha první. Praha: Čs. spisovatel, 1962, s. 119, 264. Vzpomínky.

ERENBURG, Ilja. Lidé, roky, život: kniha druhá. Praha: Čs. spisovatel, 1963, s. 60-67, 259, 465. Vzpomínky.

ERENBURG, Ilja. Lidé, roky, život: kniha třetí. Praha: Čs. spisovatel, 1967, s. 233, 352, 494. Vzpomínky.

FIALA, Otakar. Setkání Vítězslava Nezvala s Goethovou Heidenröslein. In: NEVOSAD, Jiří (ed.). Dík tobě sladký kraji se stanu klasikem: příležitostný tisk k 4. Nezvalově Třebíči. Třebíč: Jednotný klub pracujících ROH, 1965, s. 4-12.

FIRT, Julius. Knihy a osudy. 2. vyd. Brno: Atlantis, 1991, s. 217-246.

FISHEROVÁ-NEZVALOVÁ, Vlasta. Kouzelná říše dětství Vítězslava Nezvala. Praha: SNDK, 1962, 87 s.

HODÁČOVÁ, Lilly. Zpěv Orfeův. Praha: Odeon, 1995, 300 s.

HONZÍK, Karel. Ze života avantgardy. Zážitky architektovy. Praha: Čs. spisovatel, 1963, s. 48–49, 110–111. Vzpomínky.

HRUBÍN, František. Lásky. Praha: Čs. spisovatel, 1969, s. 80-87. Próza a dramata Františka Hrubína; sv. 3.

JANOUŠEK, Jiří. Rozhovory s Janem Werichem. 2. rozš. vyd. Praha: Mladá fronta, 1986, s. 211–212, 243–244. Knihovna pro každého; sv. 196.

KALISTA, Zdeněk. Tváře ve stínu: medailóny. České Budějovice: Růže, 1969, s. 18, 131, 195-216, 232, 236-237, 255, 278, 281.

KALISTA, Zdeněk. O jedné knihovničce a mládencích kolem ní. Olomouc: Vzorná okresní knihovna, 1970, s. 8-10.

KALISTA, Zdeněk. Vzpomínání na Jana Zahradníčka. München: Obrys/Kentaur – PmD, 1988, s. 35-36. Beletrie v PmD; sv. 7.

KUNDERA, Ludvík. Různá řečiště /A/. Portréty, dopisy, rozhovory, fragmenty (1936-2004). Brno: Atlantis, 2005, s. 180-183. Spisy L. Kundery; sv. 17 /A/.

KUNDERA, Ludvík. Různá řečiště /B/. Portréty, dopisy, rozhovory, fragmenty (1936-2004). Brno: Atlantis, 2005, s. 60, 90-91, 95-100, 320. Spisy L. Kundery; sv. 17 /B/.

MARŠÍČEK, Vlastimil. Nezval, Seifert a ti druzí…: necenzurovaný slovník českých spisovatelů. Brno: Host, 1999. xxXxx

PEŠEK, Ladislav. Tvář bez masky. 3. vyd. Praha: Odeon, 1986, s. 69-70, 231.

PLEVA, Josef Věromír. Přátelé. Praha: Albatros, 1974, s. 25-36.

PLICHTA, Alois. Tajemství času: díl prvý – o Jakubu Demlovi. Olomouc: Votobia, 1993, s. 73-74, 81-90, 99. Documenta; sv. 2.

PRUŠÁKOVÁ­‑HONZÍKOVÁ, Marie. Když hoří obrazy. Praha: Melantrich, 1989, s. 8-12, 15, 20, 57, 58-67, 79-80. Česká próza.

PUJMANOVÁ, Marie. Vyznání a úvahy. Praha: Čs. spisovatel, 1959, s. 41-42. Otázky a názory; sv. 15.

RYBÁK, Josef. Kouzelný proutek. Praha: Čs. spisovatel, 1989, s. 147, 254, 256, 257-259, 270-271, 326, 367. Knihovna české prózy 1945-1985.

SEIFERT, Jaroslav. Všecky krásy světa. 4. vyd. Praha: Eminent, 1999. xxXxx

SCHONBERG, Michal. Rozhovory s Voskovcem. Praha: Blízká setkání, 1995, s. 96.

SVOBODA, Jiří. Přítel Vítězslav Nezval. Praha: Čs. spisovatel, 1966, 352 s. Vzpomínky.

ŠTYRSKÝ, Jindřich. Každý z nás stopuje svoji ropuchu: texty 1923-1940. Praha: Thyrsus, 1996, s. 136-139.

THIELE, Vladimír. Fůra humoru o známých lidech. 1. vyd. Praha: Práce, 1960, s. 63, 77-80, 86, 192.

THIELE, Vladimír. Fůra humoru o známých lidech. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Práce, 1974, s. 36, 49-59.

THIELE, Vladimír. Jan Werich zblízka. Hronov: LORS, 1994, s. 28, 44, 82-83, 142. Úsměvy; sv. 1.

TVRZNÍK, Jiří. Šest dýmek Františka Filipovského. Praha: Novinář, 1981, s. 143-145, 155-157, 171.

VANČUROVÁ, Ludmila. Dvacet šest krásných let. Praha: Čs. spisovatel, 1967, s. 59-60, 132-133. Vzpomínky.

VOSKOVEC, Jiří a Jan WERICH. Korespondence I. Praha: Akropolis, 2007, s. 12, 37, 90, 93-94, 99, 137, 139, 145, 201, 206, 211-212, 222-223, 263, 271-272, 275, 324.

WERICH, Jan. Všechno je jinak. Praha: Olympia, 1991, s. 62-63, 65-67.

WERICH, Jan. Jan Werich vzpomíná… vlastně Potlach. 3. vyd. Praha: Hynek, 1999, s. 10-11, 50, 70. Imago; sv. 3.

ŽÁRY, Štefan. Stovežatý básnik: esej o Vítězslavu Nezvalovi. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1981, 108 s.

Časopisecké

PLEVA, Josef Věromír. Zrnka o Nezvalovi. Nový život. 1950, č. 3.

ŠLÉDR, Jiří. Má setkávání s básníky a poezií. Pod Zelenou Horou: vlastivědný sborník jižního Plzeňska. 2002, roč. 5, č. 3, s. 1-3.

WERICH, Jan. Mnohokrát jsem se chystal… Literární noviny. 1958, roč. 7, č. 15 (12. dubna).

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


TOPlist