Farewell and a Handkerchief: anglické vydání Nezvalovy sbírky Sbohem a šáteček

Americké nakladatelství Plamen Press naplánovalo na 9. května vydání anglického překladu Nezvalovy sbírky Sbohem a šáteček. Datum vydání nezvolilo náhodně: 9. května 1933 se Vítězslav Nezval setkal v Paříži s André Bretonem a Paulem Éluardem, po návratu do Československa začal organizovat ustanovení Surrealistické skupiny, k němuž došlo v březnu 1934. Sbírka Sbohem a šáteček, za niž Nezval obdržel Státní cenu pro rok 1934, předznamenávala jeho tvůrčí příklon k surrealismu.

Vítězslav Nezval je ve světě považován za jednoho z hlavních představitelů evropského meziválečného surrealismu, zahraniční a cizojazyčná nakladatelství se proto zaměřují na vydávání básníkových děl z tohoto období: jen v uplynulých deseti letech byl román Valérie a týden divů vydán ve španělštině (2012), japonštině (2014), švédštině (2018), němčině (2018) a francouzštině (2019), próza pro děti Anička skřítek a Slaměný Hubert vyšla po 38 letech znovu v ruštině (2018), v anglickém překladu vyšel Absolutní hrobař (2016) a v dánštině pak sbírka Žena v množném čísle (2019).

Obálka anglického vydání sbírky Sbohem a šáteček (2020)

Obálka anglického vydání sbírky Sbohem a šáteček (2020)

Také v anglosaském světě byl dosud Nezval představován především jako surrealista: básně ze surrealistických sbírek tvořily jedinou či podstatnou část antologií z Nezvalovy básnické tvorby (Three Czech Poets, 1971; Antilyrik and Other Poems, 2001; The PIP Anthology of World Poetry of the 20th Century – vol. 4, 2003; Prague with Fingers of Rain, 2009), ze sbírek byla do angličtiny přeložena jediná, již zmiňovaný Absolutní hrobař (2018). Nakladatelství Plamen Press ale představuje Nezvala jiného. Jejich vydání sbírky Sbohem a šáteček, obsahující básně inspirované cestou do Paříže přes Vídeň a Švýcarsko a zpět přes Monte Carlo a Itálii na jaře 1933, je v překladu Romana Kostovského vůbec prvním anglickým vydáním Nezvalovy nesurrealistické sbírky.

U nás vyšla Nezvalova básnická kniha Sbohem a šáteček naposledy v roce 1982, a to stejně jako její všechna vydání po roce 1949 v upravené, autocenzurované, zkrácené verzi ze začátku 50. let. Už tedy více jak 70 let nebyla sbírka Sbohem a šáteček v Čechách vydána v té podobě, za kterou získala cenu v Májové soutěži nakl. Fr. Borový a Družstevní práce (v porotě zasedal Karel Čapek) i Státní cenu za literaturu pro rok 1934.

Nakladatelství Plamen Press, založené Romanem Kostovským v roce 2013 a sídlící ve Washingtonu D. C., se zaměřuje na vydávání a propagaci literatury střední, východní a jihovýchodní Evropy v anglicky mluvících zemích. Roman Kostovski se kromě překladům z češtiny (Arnošt Lustig, Vitkor Dyk, Hana Andronikova) věnuje také překládání z ostatních slovanských jazyků (slovenština, chorvatština, ruština, srbština aj.), čtyři roky vyučoval český jazyk na Univerzitě George Washingtona ve Washingtonu.

V rubrikách Aktuality, Cizojazyčná vydání, Knižní novinky. Tagged with , , , , .

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


TOPlist