Má bohéma: k novému vydání Rimbaudových básní v Nezvalově překladu (Garamond, 2015)

Nakladatelství Garamond vydalo v předposlední den roku 2015 Rimbaudovy básně v překladu Vítězslava Nezvala pod názvem Má bohéma. A je to vydání velmi zajímavé, jelikož – jak se zdá – jde po stránce editorské o plagiát.

Má bohéma (Garamond, 2015)

Má bohéma (Garamond, 2015)

Výbor Rimbaudových básní Má bohéma patrně nikdo nesestavil; v tiráži není uveden editor, pouze odpovědný redaktor, chybí jakákoliv ediční či vydavatelská poznámka. Máme tu tedy výbor básní, o jehož původu nevíme zhola nic. Pro náročnější čtenáře je příjemné, že jako předmluvy k výboru je použito eseje F. X. Šaldy J. A. Rimbaud, božský rošťák z roku 1930 (která rozsahem zabírá bezmála čtvrtinu knihy!), ale o to víc toto vydání vzbuzuje otázky, kdo jej sestavil a proč.

Poslední vydání Rimbaudových básní v Nezvalově překladu vyšlo v roce 2012 s názvem Opilý koráb v nakladatelství Maťa. Je až zarážející, že vydání Mé bohémy v Garamondu se složením básní od Opilého korábu vůbec neliší, nesrovnalosti však najdeme v pořadí a názvech některých básních. Že by práce neznámého editora nebo odpovědného redaktora Garamondu? A proč se nakladatelství Garamond rozhodlo k vydání téhož výboru Rimbaudových básní, který už před třemi lety vydalo nakladatelství Maťa (Opilý koráb) a které nyní vyšlo tamtéž začátkem března znovu?

Opilý koráb (Maťa, 2012)

Opilý koráb (Maťa, 2012)

Zatímco v ediční poznámce Opilého korábu se dočítáme, že výběrem básní kopíruje výbor Verše uspořádaný a edičně připravený Lumírem Čivrným a vydaný před šedesáti lety v SNKLHU (1956), Garamond v Mé bohémě (jak jsme již uvedli výše) k žádnému předchozímu vydání Rimbaudových básní neodkazuje a dává tak možnost si domýšlet, že se jedná o zcela nový výbor z Rimbaudova básnického díla, k čemuž napomáhá i nešťastná poznámka „v tomto výboru vydání první“ umístěná na konci tiráže.

Výbor Verše (1956) uspořádaný Lumírem Čivrným se dočkal dalších dvou vydání (1959 a 1966) a stal se i základem pro rozsáhlý a na obrazový materiál bohatý výbor básnického a prozaického Rimbaudova díla připravený Václavem Kubínem a vydaný Čs. spisovatelem v roce 1977. Název? Má bohéma. A tento výbor nezačínal ničím jiným než Šaldovou esejí J. A. Rimbaud, božský rošťák z roku 1930. Podobnost s garamondovskou Mou bohémou čistě náhodná?

Má bohéma (Čs. spisovatel, 1977)

Má bohéma (Čs. spisovatel, 1977)

Složením a řazením básní a uvedením Šaldovy eseje namísto předmluvy odpovídá Má bohéma z roku 2015 (Garamond) Mé bohémě z roku 1977 (Čs. spisovatel), přesněji řečeno jejímu úvodnímu oddílu Básně. Z nějakého nepochopitelného důvodu však nakladatelství Garamond ve své Mé bohémě vypustilo z obsahu názvy básní začínající incipitem (mj. právě tímto nahrazením názvu některých básní jejich incipitem se liší Kubínova edice od Čivrného) a z nepozornosti změnilo název básně V zelené hospůdce na Zelené hospůdce. Co je ale zcela nepochopitelné, text Šaldovy eseje otiskl Garamond včetně Kubínových editorských poznámek z Mé bohémy z roku 1977! Nakladatelství Garamond tak využilo ediční práce Václava Kubína se vším všudy, aniž by ho v tiráži uvedlo nebo se na jím připravené vydání odkázalo.

Že je s tímto „novým“ vydáním Mé bohémy něco v nepořádku, svědčí i neuvedení titulu v edičním plánu nakladatelství Garamond pro rok 2015, nenajdeme ho ani v internetovém katalogu nakladatelství, ani v distribuční síti Kosmas, přestože právě Kosmas je výhradním distributorem knižní produkce Garamondu. Jak to tak vypadá, kniha je k dostání pouze v Levných knihách, a to za 69 Kč.

Shrnutí:
  • Nakladatelství Garamond vydalo výbor Rimbaudových básní v Nezvalově překladu; převzalo výbor básní i předmluvu ze staršího stejnojmenného vydání Má bohéma (1977) a využilo tak ediční práce Václava Kubína, aniž by se o tom zmínilo.
  • Titul Má bohéma nemělo a nemá nakladatelství Garamond uvedeno v edičním plánu na rok 2015, neuvádí jej ani na svých internetových stránkách.
  • Tentýž výbor Rimbaudových básní v Nezvalově překladu vydalo nakladatelství Maťa v roce 2012 pod názvem Opilý koráb; začátkem března 2016 vyšel jeho dotisk. Jinými slovy: tři shodné výbory Rimbaudových básní v Nezvalově překladu během čtyř let.
  • Titul Má bohéma je k dostání pouze v prodejnách Levných knih, přestože výhradním distributorem knižní produkce Garamondu je Kosmas.

Alsen Hanson

V rubrikách Aktuality, Knižní novinky. Tagged with , , .

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


TOPlist