Maďarský premiér Viktor Orbán četl v mládí Nezvala

Maďarský premiér Viktor Orbán ve svém projevu k slavnostnímu otevření nového společenského centra Csányiho nadace (nezisková organizace podporující talentované děti ze sociálně slabých rodin v rozvíjení jejich schopností a dovedností) v Moháči 25. dubna 2017 před přítomnými dětmi a studenty řekl: Člověk se cítí dobře mezi mladými. (…) Když se člověk dívá na mladé lidi, takovým zvláštním způsobem si uvědomuje, jak ten čas běží. (…) Když jsem byl ve vašem věku, recitoval jsem si v podobné situaci báseň Vítězslava Nezvala „Odevzdal jsem svůj lístek ve znamení revoluce“. Tolik věcí se na světě změnilo a člověk si to uvědomí, až když se ocitne mezi mladými.

Viktor Orbán (*1963) v projevu citoval první verš Nezvalovy básně Motto ze sbírky Menší růžová zahrada (1926) v překladu maďarského básníka Gyuly Illyése. Je možné, že se Orbán seznámil s Nezvalovou poezií díky jednomu z prvních knižních výborů Nezvalových básní v maďarštině Vítězslav Nezval vydaného budapešťským nakladatelstvím Európa v roce 1959. Nezvalovu báseň Motto a její maďarský překlad si můžete přečíst níže.


Motto

Odevzdal jsem svůj lístek ve znamení revoluce,
neboť jsem ten, jenž cítí osudnou nutnost štěstí.
Proti všem, kdož necitelnými mozky hromadí víc,
nežli je možno vyčerpati jedním životem.
Vyvlastnit jejich moc
a přinutiti vojska, aby byla ve střehu
nad každým, kdo chce shromažďovati.
Neboť jsem ten, jenž cítí osudnou potřebu štěstí
a poznav prostý smysl života,
chci míti právo jej prožít.
Proto jsem odevzdal svůj lístek ve znamení revoluce.
Mám právo jej prožít.

NEZVAL, Vítězslav. Menší růžová zahrada. Praha: J. Fromek, 1926, [s. 6].

Mottó

Szavazatom én a forradalom urnájába dobom
mert hogy a boldogság sorsszerű szükség – ezt vallom-érzem én is
mindazok ellen akik könyörtelen aggyal
többet harácsolnak maguknak
mint ami egy létre elég

Hatalmunk törje meg hatalmuk
Hadaink tartsák sakkban őket
És mind a harácsolni vágyót
Mert hogy a boldogság sorsszerű szükség – ezt vallom-érzem én is
megértettem az élet egyszerű igazát
azt akarom élni ahhoz kivánok jogot

Szavazatom én a forradalom urnájába ezért dobom
hogy életem éléséhez legyen jogom

Přel. Gyula Illyés

NEZVAL, Vítězslav. Vítězslav Nezval. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1959, s. 8-9.


Zdroje:
http://www.miniszterelnok.hu/6317-2/ (textu projevu v angličtině)
http://www.miniszterelnok.hu/orban-viktor-koszontoje-a-csanyi-alapitvany-uj-kozossegi-hazanak-avatasan/ (text projevu v maďarštině)
http://en.csanyialapitvany.hu/index.php/en/organization/about

V rubrikách Aktuality. Tagged with , .

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


TOPlist