První sexuální zážitek Vítězslava Nezvala v Japonsku

Před dvěma lety vydalo tokijské nakladatelství Futoša v japonském překladu Nezvalův nejslavnější román Valérie a týden divů (napsali jsme), vloni v tomtéž nakladatelství vyšla v japonštině další Nezvalova próza – Sexuální nocturno.

Obálka japonského vydání Nezvalova "Sexuálního nocturna" (2015)

Obálka japonského vydání Nezvalova „Sexuálního nocturna“ (2015)

Spolu s podobně, totiž pornograficky laděnou prózou Emílie přichází ke mně ve snu Jindřicha Štyrského tvoří svazek věnovaný erotickým prózám českého surrealismu (Sej no jasókijoku: čeko sururearisumu no erosu to jume). Obě nepříliš rozsáhlé prózy přeložil stejně jako v roce 2014 vydanou Nezvalovu Valérii japonský bohemista Akatsuka Wakagi.

Sexuální nocturno, v němž Nezval mj. popisuje ztrátu svého panictví v době svých gymnaziálních studií v Třebíči, poprvé vydal Jindřich Štyrský v roce 1931 ve své Edici 69 jako soukromý tisk v nákladu 138 výtisků, v roce 1988 (udáván též rok 1993) pak knížku ke 30. výročí básníkova úmrtí v počtu 200 výtisků a v podobě reprintu publikoval Vladimír Kuncitr v Plzni. Dostupnější se čtenářům tato Nezvalova do té doby nepříliš známá próza – z cenzurních důvodů nezařazená do básníkova sebraného Díla – stala až díky pražskému nakladatelství Torst, které ji (opět jako reprint) vydalo v roce 2001, tedy 70 let od prvního zveřejnění.

Zatímco u nás na počátku 90. let existovala Nezvalova pornografická próza pouze v bibliofilských vydáních v celkovém počtu 338 výtisků (podle údajů v tiráži), za hranicemi tomu bylo jinak: v roce 1992 ji ve francouzském překladu Heleny Staub a v masovějším nákladu vydal Clémence Hiver. Anglofonnímu světu zprostředkoval Sexuální nocturno o 12 let později Jed Slast, jehož překlad vyšel v roce 2004 v pražském nakladatelství Twisted Spoon Press. Zajímavostí je, že už anglické vydání spojilo do jednoho svazku nazvaného podle Štyrského edice Edition 69 oba pornografické texty předních českých surrealistů – jak Nezvalovo Sexuální nocturno, tak Štyrského Emílie přichází ke mně ve snu.

Podrobnosti o knize
Název překladu: 性の夜想曲 : チェコ・シュルレアリスムの〈エロス〉と〈夢〉
Formát: 189 stran
Vydavatel: 風濤社
ISBN: 978-4-89219-396-5
Datum vydání: červen 2015

Cizojazyčná vydání Nezvalova Sexuálního nocturna

Francouzské vydání
NEZVAL, Vítězslav. Nocturne sexuel: histoire d’une illusion démasquée. Přel. Helena Staub. Sauve: C. Hiver, 1992.

Anglické vydání
NEZVAL, Vítězslav. Sexual Nocturne. Přel. Jed Slast. In Edition 69: Sexual Nocturne – Emilie Comes to Me in a Dream. Prague: Twisted Spoon Press, 2004.

Japonské vydání
NEZVAL, Vítězslav. Sej no jasókijoku. Přel. Akatsuka Wakagi. In Sej no jasókijoku: čeko sururearisumu no erosu to jume. Tokyo: Futoša, 2015.

V rubrikách Aktuality, Cizojazyčná vydání, Knižní novinky. Tagged with , .

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


TOPlist