Měl básník Nezval mladšího bratra? (aktualizováno)

Mladá fronta DNES v neděli 24. dubna 2016 na svém internetovém portálu iDnes.cz uveřejnila článek s názvem Bratra básníka Nezvala vrah uškrtil a odnesl si obrazy. Redaktorka Veronika Horáková v něm uvádí, že v roce 2000 zavražděný devadesátiletý Jindřich Nezval byl mladším bratrem básníka Vítězslava Nezvala. Neměl Nezval ale jen mladší sestru?

Pokud je nám známo a pamatujeme-li si dobře, básník Nezval se o jiném svém sourozenci než o své sestře Vlastě nezmiňuje ani v pamětech, ani v dosud vydané korespondenci, ani ve svém díle; v básníkově pozůstalosti uložené v Literárním archivu Památníku Národního písemnictví v Praze rovněž nejsou žádné dokumenty, doklady, dopisy a fotografie vztahující se k jinému Nezvalovu sourozenci než k jeho sestře Vlastě. Ani ta o žádném jiném sourozenci ve své vzpomínkové knize na dětství Vítězslava Nezvala nehovoří. Literární historikové rovněž Nezvalova bratra nikde neuvádějí. Měl básník Nezval skutečně bratra?

Redakci Mladé fronty DNES jsme požádali o sdělení, z jakého zdroje byla tato informace o Nezvalově mladším bratrovi převzata. Čekáme odpověď.

AKTUALIZACE 20/05/2016:

Redaktorka Veronika Horáková na náš dotaz odpověděla hned druhý den. Informace o Nezvalově bratrovi jí byla poskytnuta jedním z tehdejších příslušníků brněnské policie, navíc – jak nás upozornila – rodina zavražděného nijak nerozporovala, že Jindřich a Vítězslav nejsou sourozenci.

Veronice Horákové jsme napsali:
Neznáme příbuzenské vztahy zavražděného Jindřicha Nezvala, domníváme se však, že muselo dojít k záměně básníka Vítězslava Nezvala s jeho jmenovcem, možná i přímo s básníkovým bratrancem téhož jména (Vítězslav Nezval). Znamenalo by to pak, že Jindřich Nezval mohl být sice mladším bratrem Vítězslava Nezvala, ale ne Vítězslava Nezvala básníka, nýbrž básníkova stejnojmenného bratrance; Jindřich Nezval by byl v takovém případě rovněž básníkovým bratrancem, nikoliv ale bratrem. Nedokážeme si jinak vysvětlit, proč by literární historie o žádném Nezvalově bratrovi nevěděla a proč by o něm nevěděl ani sám básník; i v úředních dokumentech uváděl Nezval jako jediného svého sourozence svoji sestru Vlastu. Byly Vám poskytnuty důkazy potvrzující sourozenecký vztah Jindřicha Nezvala a básníka Vítězslava Nezvala, nebo se tato informace zakládá výlučně na ústním sdělení?

Už skoro měsíc čekáme odpověď.

V rubrikách Drobnosti, Poznámky k Nezvalovi, Z internetu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


TOPlist