Úmrtí Vítězslava Nezvala v exilovém tisku

Česky psaná exilová periodika informovala o Nezvalově úmrtí s několikadenním zpožděním, na rozdíl od novin a časopisů oficiálně vydávaných v Československu odsuzovala Nezvalovu poválečnou tvorbu a vyzdvihovala básníkova díla z meziválečného období. Ze zpráv, nekrologů a vzpomínek publikovaných v dobovém exilovém tisku si lze rovněž udělat představu o tom, jak byl Vítězslav Nezval mezi českými emigranty ve světě vnímán: jako jeden z největších českých básníků, ochránce umělecké svobody, ale i jako odporný zjev, který se neměl vůbec narodit; Nezvalovo náhlé úmrtí vzbudilo u části exilu také pochybnosti, zda básník zemřel smrtí přirozenou.

Náš přehled Úmrtí Vítězslava Nezvala v dobovém tisku a ve vzpomínkách současníků jsme rozšířili o texty ze šesti exilových periodik: londýnského Čechoslováka v zahraničí, melbournského Hlasu domova, rotterdamské Modré revue, římského Nového života a newyorského Zápisníku Svědectví.

Úmrtí Vítězslava Nezvala v dobovém tisku a ve vzpomínkách současníků
Oznámení o úmrtí, nekrology, reportáže z pohřbu, smuteční projevy, vzpomínky, básně aj.

V rubrikách Smrt. Tagged with .

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


TOPlist