Literatura

Co bylo o Vítězslavu Nezvalovi publikováno.
Literatura a prameny k nezvalovskému bádání.

Česko-slovenská produkce

Monografie
Seznam knižních monografií týkajících se Vítězslava Nezvala.

Memoáry
Seznam memoárové literatury se zmínkami o Vítězslavu Nezvalovi či jeho díle.

Korespondence
Seznam publikací, ve kterých byla uveřejněna Nezvalem přijatá či odeslaná korespondence.

Diplomové práce
Seznam bakalářských, magisterských a disertačních prací věnovaných Vítězslavu Nezvalovi.

Studie, články, sborníky aj.
Seznam studií, článků, sborníků a různých příspěvků vztahujících se k Vítězslavu Nezvalovi a jeho dílu.

Recenze Nezvalových knih

Zahraniční produkce

 

Fotografie

Vladislav Vančura ve fotografii. Praha: Čs. spisovatel, 1954, [nestr.]. Českoslovenští spisovatelé ve fotografii; sv. 4.

 


TOPlist