Diplomové práce

Seznam obhájených bakalářských, magisterských a disertačních prací věnovaných Vítězslavu Nezvalovi či jeho dílu. Za funkčnost odkazů na online verze uvedených prací neručíme.

Napsali jste o Nezvalovi také vědeckou práci? Pomozte nám rozšířit tento seznam, napište její bibliografickou citaci do komentářů.


Bakalářské práce

HANZLÍČEK, Aleš. Manon Lescaut Vítězslava Nezvala: dokumentární pohled na text. Opava, 2007. Diplomová práce (Bc.). Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví. Vedoucí práce Jakub Chrobák.

HODONSKÁ, Šárka. Topos mostu v díle Vítězslava Nezvala. Brno, 2009. Diplomová práce (Bc.). Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Seminář estetiky. Vedoucí práce Petr Osolsobě. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/216925/ff_b/TOPOS_MOSTU_V_DILE_VITEZSLAVA_NEZVALA.pdf

HUŠÁKOVÁ, Barbora. Dvojí verze Nezvalových básní z dvacátých let. Praha, 2011. Diplomová práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a literární vědy. Vedoucí práce Jiří Holý. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/95550/

JANDOVÁ, Hana. Poválečná tvorba Vítězslava Nezvala. Olomouc, 2008. Diplomová práce (Bc.). Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jana Kolářová. Dostupné z: http://theses.cz/id/rui0we/45940-158979492.pdf

KONEČNÁ, Zuzana. Estetika avantgardy v díle Guillauma Apollinaira a Vítězslava Nezvala. Brno, 2011. Diplomová práce (Bc.). Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Seminář estetiky. Vedoucí práce Blahoslav Rozbořil. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/341642/ff_b/ESTETIKA_AVANTGARDY_v_dile_G.Apollinaira_a_V._Nezvala_posledni_pdf.pdf

KUBÁLKOVÁ, Kateřina. Topos chodce u Vítězslava Nezvala a Jiřího Koláře. Olomouc, 2016. Diplomová práce (Bc.). Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra bohemistiky. Vedoucí práce Mgr. Petr Komenda, Ph.D. Dostupné z: http://library.upol.cz/arl-upol/cs/csg/?repo=upolrepo&key=94569716664

NOVOBILSKÁ, Karla. Geneze sbírky Vítězslava Nezvala Praha s prsty deště (textologický rozbor). Olomouc, 2016. Diplomová práce (Bc.). Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. Katedra bohemistiky. Vedoucí práce Mgr. Petr Komenda, Ph.D. Dostupné z: http://library.upol.cz/arl-upol/cs/csg/?repo=upolrepo&key=15869470711

RULCOVÁ, Kateřina. Vítězslav Nezval – cesta jeho rodným krajem pozměněným
atomovou elektrárnou. Jihlava, 2009. Diplomová práce (Bc.). Vysoká škola polytechnická v Jihlavě, Katedra cestovního ruchu. Vedoucí práce Vladimír Netolička. Dostupné z: http://is.vspj.cz/bp/get-bp/student/11176/thema/154

SKŘIVÁNKOVÁ, Adéla. Dobový mediální ohlas básnické sbírky Vítězslava Nezvala Nedokončená (1960). Praha, 2015. Diplomová práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Vedoucí práce Jana Čeňková. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/137627/

TUČKOVÁ, Eva. Vítězslava Kaprálová a její zhudebnění poezie Vítězslava Nezvala. Brno, 2010. Diplomová práce (Bc.). Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy. Vedoucí práce Martin Flašar. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/263610/ff_b/Vitezslava_Kapralova_a_jeji_zhudebneni_poezie_Vitezslava_Nezvala.pdf

Magisterské práce

BINAROVÁ, Hina. Vliv francouzské poezie na genezi poetiky Vítězslava Nezvala. Praha, 2006. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav bohemistických studií. Vedoucí práce Markéta Kořená. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/26689/

DOLENSKÝ, Daniel. Prózy Vítězslava Nezvala. Praha, 2009. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a literární vědy. Vedoucí práce Markéta Kořená. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/80560/

INDROVÁ, Zuzana. Autocenzura v díle Vítězslava Nezvala v padesátých letech. Olomouc, 2014. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra bohemistiky. Vedoucí práce Petr Komenda. Dostupné z: https://theses.cz/id/kp7opx/Autocenzura_v_dile_Vitezslava_Nezvala_MDP_Indrova.pdf

KOCOURKOVÁ, Radka. Nezval dramatik. Olomouc, 2016. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury. Vedoucí práce Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D. Dostupné z: http://library.upol.cz/arl-upol/cs/csg/?repo=upolrepo&key=19599425099

PLÍVOVÁ, Alžběta. Gender v surrealismu: Surrealistická období v tvorbě Jindřicha Štyrského a Vítězslava Nezvala – pokus o srovnání přístupů. Praha, 2010. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a literární vědy. Vedoucí práce Libuše Heczková. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/84446/

Rigorózní práce

BINAROVÁ, Hina. Vliv francouzské poezie na genezi poetiky Vítězslava Nezvala. Praha, 2007. Rigorózní práce (PhDr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a komparatistiky. Vedoucí práce Markéta Kořená. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/27889/

MLČOUŠEK, Vladimír. Vítězslav Nezval a film. Praha, 1976. Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra dějin hudby, divadla a filmu.

Disertační práce

VOTAVOVÁ SUMELIDISOVÁ, Nicole. Meziválečný surrealismus v řeckém a českém kontextu: Andreas Embirikos a Vítězslav Nezval. Brno, 2013. Diplomová práce (Ph.D.). Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav klasických studií. Vedoucí práce Růžena Dostálová. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/6810/ff_d_c1/PRVNI_LISTY.pdf, http://is.muni.cz/th/6810/ff_d_c1/KONECNA_VERZE.pdf

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


TOPlist