Nezval v Pobaltí: k vydáním Nezvalova díla v Estonsku, Litvě a Lotyšsku

Nejdříve Estonsko, o dva roky později Litva a za další dva roky Lotyšsko. Ve čtyřletí 1966-1970 vydala každá Baltská země svůj překlad Nezvalovy poezie. Zatímco v Litvě a Lotyšsku zůstalo jen u vydání výborů Nezvalových básní, v Estonsku si oblibu získala Nezvalova tvorba pro děti.

Mis lõunapäike Prahaga teeb (1966)První vydanou knihou Nezvalových veršů v estonštině byl v roce 1966 výbor básní Mis lõunapäike Prahaga teeb (Co dělá polední slunce s Prahou) v překladu básníka Augusta Sanga. Kniha obsahuje i úryvek z Edisona, pravidelně zařazovaného do cizojazyčných výborů Nezvalových veršů.

Nezvalovy básně v próze Věci, květiny, zvířátka a lidé pro děti (Asjad, lilled,
loomad ja inimesed lastele
) vyšly v Estonsku hned dvakrát, a to v letech 1983 aAsjad, lilled, loomad ja inimesed lastele (1983, 2000) 2000 v překladu Lea Metsara, laureáta Ceny Vítězslava Nezvala (1984) udělované zahraničním bohemistům a překladatelům za cizojazyčné překlady české literatury. Zajímavostí je, že estonské Věci, květiny, zvířátka a lidé pro děti byly vydány v téže úpravě a s týmiž ilustracemi Jiřího Trnky, s jakými je tato Nezvalova knížka pro děti vydávána u nás od svého prvního vydání v roce 1953.

Motina viltis: eilėraščiai ir poemos (1977)

Do litevštiny Nezvalovu poezii přeložil básník Alfonsas Maldonis, jeho litevské překlady Nezvala vyšly koncem 60. a 70. let ve výborech Poezija (Básně; 1968) a Motina viltis: eilėraščiai ir poemos (Matka Naděje: verše a básně; 1977).

Poslední z Baltských zemích, která vydala svůj překlad Nezvalovy poezie, bylo Lotyšsko. Až v roce 1970 tam pod názvem Spārni: dzeja (Křídla: básně) vyšel výbor Nezvalových veršů, přeložených básníkem a literárním kritikem Imantsem Auziņšem a spisovatelkou Annou Baugovou, která mj. z češtiny do litevštiny převedla Haškova Švejka či některá díla Karla Čapka.

V básni Deštivá Praha ze sbírky Praha s prsty deště (1936) Nezval napsal „Dnes chutná dýmka / A baltický sleď“. Snad někomu v Pobaltí, kdo si přečetl Nezvala v estonštině, litevštině či lotyštině, poezie tohoto českého básníka rovněž zachutnala.

Bibliografické citace

Estonská vydání

NEZVAL, Vítězslav. Mis lõunapäike Prahaga teeb. Přel. August Sang. Tallinn: Eesti Raamat, 1966.
NEZVAL, Vítězslav. Asjad, lilled, loomad ja inimesed lastele. 1. vyd. Přel. Leo Metsar. Tallinn: Eesti Raamat, 1983.
NEZVAL, Vítězslav. Asjad, lilled, loomad ja inimesed lastele. 2. vyd. Přel. Leo Metsar. Tallinn: Tiritamm, 2000.

Litevská vydání

NEZVAL, Vítězslav. Poezija. Přel. Alfonsas Maldonis. Vilnius: Vaga, 1968.
NEZVAL, Vítězslav. Motina viltis: eilėraščiai ir poemos. Přel. Alfonsas Maldonis. Vilnius: Vaga, 1977.

Lotyšská vydání

NEZVAL, Vítězslav. Spārni: dzeja. Přel. Imants Auziņš a Anna Bauga. Rīga: Liesma, 1970.

Odkazy:
Katalog Národní knihovny Estonska: http://erb.nlib.ee/
Katalog Národní knihovny Litvy: http://lnb.libis.lt/
Katalog Národní knihovny Lotyšska: https://lira.lanet.lv

V rubrikách Cizojazyčná vydání, Nezval jinak. Tagged with , , .

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


TOPlist