Jméno Nezval: Co je nebo bylo po Vítězslavu Nezvalovi pojmenováno?

Hotel, divadlo, antikvariát, remorkér, vesmírné těleso, literární cena… Věděli jste, co všechno nese nebo neslo Nezvalovo jméno?

Antikvariát

Internetový Antikvariát Nezval (www.antikvariat-nezval.cz) založený Bohumilem Janem Kuzebauchem v listopadu 2020 s výdejním místem v Praze a se sídlem v Kraslicích.

Divadlo

V roce 1958 bylo tehdejší Krajské oblastní divadlo v Karlových Varech přejmenováno na Divadlo Vítězslava Nezvala, tento název neslo až do roku 1998, od roku 1999 přejmenováno na Městské divadlo Karlovy Vary.

Festival moderní poezie

Několikadenní celorepublikový festival moderní poezie Nezvalova Třebíč spojený se soutěží poezie původně pořádaný v měsíci básníkových narozenin (květen). První ročník Nezvalovy Třebíče se uskutečnil v roce 1961, další ročníky se konaly v letech 1962, 1963, 1965 a 1968, od roku 1970 byl pak festival organizován v pětiletých intervalech, a to až do roku 1990. V roce 2015 byl festival Nezvalova Třebíč včetně soutěže poezie obnoven a termín jeho pořádání stanoven na měsíc básníkova úmrtí (duben).

Hotel

Samoobslužný hotel (smarthotel) Nezvalova archa v ulici Nezvalova v Olomouci, provoz zahájen v roce 2018. Budovu hotelu, která je přistavěna k objektu výměníkové stanice, projektoval arch. David Helcel, stavba byla dokončena v roce 2017. Provozovatelem hotelu je spol. LAVZEN, s. r. o. (básníkovo příjmení pozpátku).

Literární cena

Cena Vítězslava Nezvala udělovaná v letech 1980–1989 Českým literárním fondem zahraničním bohemistům a překladatelům za významný přínos k poznání, k propagaci a za překlady české literatury v zahraničí.

Naučná stezka

Nezvalova stezka vedoucí z Rouchovan přes Šemíkovice do Tavíkovic (míst básníkova dětství). Otevřena v květnu 1962.

Nezvalův puč

Součást mocenského boje uvnitř KSČ mezi skupinou kolem předsedy Kulturního a propagačního oddělení ÚV KSČ Gustava Bareše a kolem ministra informací Václava Kopeckého o kontrolu nad literaturou. Na schůzi rozšířeného předsednictva Svazu čs. spisovatelů 28. září 1951 obvinili Vítězslav Nezval, Ladislav Štoll a Jiří Taufer, podporováni ministrem Kopeckým, vedení Svazu ze zásadních ideových a politických chyb a ze spolupráce s tzv. druhým mocenským centrem ve straně, reprezentovaným Gustavem Barešem a právě odvolaným generálním tajemníkem KSČ Rudolfem Slánským. Následovalo odvolání tajemníků Svazu Pavla Bojara a Jana Pilaře (Barešových stoupenců) a dosazení Václava Pekárka, Viléma Závady a Vladimíra Dostála, loajálních k ministru Kopeckému. Tím Kopeckého skupina získala po oblasti filmu vliv také na oblast literatury.

Planetka

Planetka Nezval (8143) objevená 11. listopadu 1982 na hvězdárně Kleť astronomem Antonínem Mrkosem.

Remorkér

Remorkér Vítězslav Nezval byl vyroben r. 1961 jako poslední ze série sedmi dvoušroubových motorových remorkérů, jejichž výroba započala v roce 1958 (každý pojmenován po významné kulturní osobnosti). V roce 1964 byl remorkér Vítězslav Nezval přeznačen na číselné označení R4, pod označením KON–3 je v provozu na Vltavě dodnes jako tlačné plavidlo.

Ulice a veřejná prostranství

Viz samostatný Seznam ulic a veřejných prostranství pojmenovaných po Vítězslavu Nezvalovi v České a Slovenské republice.

V rubrikách Drobnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


TOPlist