Paměť pana prezidenta aneb Nezval je gentleman

V úterý 27. ledna 2015 prezident Miloš Zeman ve svém projevu k zahájení mezinárodního fóra „Let My People Live!“ u příležitosti 70. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi řekl: Jeden z největších českých novinářů Ferdinand Peroutka uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem „Hitler je gentleman“.

Zatímco historikové uvedené prezidentovo tvrzení odmítají a existenci takového Peroutkova článku popírají, prezident Zeman trvá na svém: článek existuje, publikován byl v časopise Přítomnost ve druhé polovině 30. let (domnívá se, že pravděpodobně v roce 1936) a sám jej před více než 30 lety v univerzitní knihovně v Klementinu četl. Přestože pracovníci prezidentovy kanceláře v čele s tiskovým mluvčím Jiřím Ovčáčkem už více než rok a půl po uvedeném Peroutkově článku pátrají – aby splnili prezidentův slib, že Hrad článek dohledá – najít se jim ho stále nedaří.

Prvního října internetové deníky přinesly zprávu o nálezu článku s názvem „Hitler – gentleman“, který vyšel nikoliv v Přítomnosti v roce 1936, ale v Rudém právu o rok později, a který nenapsal Ferdinand Peroutka. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček odmítá, že by se hlava státu zmýlila a otištění nepodepsaného článku v Rudém právu chybně přisoudila Peroutkovi a jeho Přítomnosti. V hledání onoho Peroutkova článku Ovčáček pokračuje, důvěřuje totiž prezidentově fotografické a neomylné paměti.

Prezidentova paměť není ale vždy bezchybná, zvláště při citování písemných pramenů. Při setkání se zastupiteli Libereckého kraje 24. února 2016 zakončil prezident Zeman svůj projev takto: A až se setkáme za rok znova, tak co my víme, možná že se setkáme ve velmi, velmi podobné sestavě. Ale, jak říká básník Vítězslav Nezval v Manon Lescaut, děj se osude.

Nevíme, zda prezident Zeman před těmi více než 30 lety v Klementinu listoval kromě svazky Přítomnosti i Nezvalovým dílem, můžeme však prohlásit, že děj se osude Vítězslav Nezval ve svém dramatu „Manon Lescaut“ neříká. Prezident chtěl patrně posledními dvěma větami svého libereckého projevu odkázat k jedné z nejslavnějších Nezvalových básní „Sbohem a šáteček“ končící apostrofou: Vyplň se osude!.

Jsme si vědomi toho, že i v tomto případě bude prezidentova kancelář trvat na správnosti citace. Máme však naději, že po dohledání Peroutkova článku „Hitler je gentleman“ začne prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček prohledávat jednotlivé textové varianty Nezvalovy„Manon Lescaut“ a že stejně jako u kauzy „Hitler je gentleman“ prokáže prezidentovu paměťovou neomylnost. Přejeme mu v tom hodně štěstí.

Poznámka na okraj:
V literární pozůstalosti básníka Konstantina Biebla byla nalezena báseň s názvem Moderní poesie, jejíž poslední, třetí strofa reagovala patrně na poválečné osočování Peroutky z psaní prohitlerovských článků:

Dáš do klobouku dva tři žloutky
A vytáhneš si třeba Hitlera
Jen řežte denně do Peroutky
A také do básníků již jsou bez pera

Shodou okolností se na přípravě pátého svazku Díla Konstantina Biebla (1954), v němž tato báseň byla otištěna, podílel Vítězslav Nezval.


Zdroje:
Shrnutí kauzy „Hitler je gentleman“ na české Wikipedii
Prezidentův projev k zahájení mezinárodního fóra „Let My People Live!“
Prezidentův projev při setkání se zastupiteli Libereckého kraje
BIEBL, Konstantin. Verše nepojaté do sbírek, verše z pozůstalosti, próza (1919–1951). Praha: Čs. spisovatel, 1954, s. 422. Dílo Konstantina Biebla; sv. 5.

V rubrikách Drobnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


TOPlist