Nezvalova poezie uzenin

AKTUALIZOVÁNO: V padesátých letech napsal Josef Hiršal pro pobavení svých přátel několik básní parodujících sloh českých obrozenských i moderních básníků (od Tháma přes Vrchlického až po Holana). Společným tématem těchto parodií byl párek, popř. postava prodavače párků. Hiršal nezapomněl ani na Nezvala, na jehož poezii napsal rovnou parodie dvě: ta první je součástí sbírky básnických nápodob Párkař (vyd. 1991, rozš. 1997), ta druhá byla recitována v rámci divadelního zpracování Hiršalových básnických parodií Párkař a tři párky (prem. 1973 v pražském divadle Ateliér).

Ať vědomě, či nevědomě, poukázal jimi Hiršal na jeden zajímavý (a opakující se) prvek v Nezvalově poezii: na zmínky o uzeninách.

Obě Hiršalovy „nezvalovské“ parodie včetně ukázek Nezvalových „uzeninových“ veršů doplněných příhodným obrazovým materiálem zde uvádíme.

Aktualizovaný výběr ukázek z Nezvalovy poezie uzenin naleznete v PDF verzi článku.


Hiršalovy „nezvalovské“ parodie

Vítězslav Nezval
Jednou v noci chtěje zahnat těžkou nudu

Popadl jsem tužku propadl jsem bludu
Oddal jsem se zcela bezděčnému psaní
Do hodiny ranní než mne zmohlo spaní
Vtom se rozvlnila lehká záclona
Pomrkávaly v ní oči Bretona
Jenž navštívil Prahu s Paulem Eluardem
A pak ve snu byl jsem plísněn slezským bardem
S nímž jsem zažil radost kdysi v Ostravě
Pojídaje párek přímo hltavě
Který přinesl na mastném talíři
V temné harendě kam chodí havíři
Když jsem stěžoval si: Petře Bezruči
Mně se střeva hladem asi ukručí
Pěvec vyčítal dle goralského vkusu
Že jsem se tak upsal surrealismusu
Když na můj hlas čeká proletariát
Rudá revoluce kterou mám tak rád
Řekl jsem mu: Mistře víte jak vás ctím
Teď však dejte pokoj vidíte že jím
Automatický text to je teď mé hobby
A je mi to jedno kdo se na mne zlobí
V díle nastává mi právě nová éra
V mysli zní mi pásmo od Apollinaira
Dávno už jsem setřás těžké okovy
Planu obdivem k Jakubu Demlovi
A tak plynulo mé snění i mé spaní
V nadreálných vlnách do hodiny ranní
(sb. Párkař)

Párek jako Morava
Naše životy jsou vroucí jako párky

Jednou kvečeru šli směrem od Polárky
Dva hazardní hráči chudí rybáři
V srdci lehký žal hluboký smích ve tváři
Na rtech ostrý háček v rukou udici
Párek rybářů té noci bloudící
Noc se podobá žhavému oharku
Párek rybářů s rukama od párku

Bylo v něm však něco těžkého co hnije
Ne to není párek to je nostalgie

Moravský párek dobývá se prací
Moravský párek starci mládí vrací
Párek mé moravské země vznešené
Párek krasší než moravské uzené
Párek který v Brně děcko dostává
Párek jako Morava

Jsou možná cizí párky mají lepší chuť
Jsou možná párky obrovské jak dýně
Však nejedla je nikdy moje tchyně
Moravský párku zdráv ty buď!
(Přepis básně z rozhlasové nahrávky pořadu Párkař a tři párky; recitoval Jiří Bednář, natočil Československý rozhlas Brno, 70. léta.)

Jiří Bednář recituje Hiršalovu „nezvalovskou“ parodii Párek jako Morava.


Z Nezvalovy poezie

Kdyby vás nebylo, dělníci,
(…)
Člověk by neměl ani groš
a nebyly by masné krámy.
(NEZVAL 1952: 128)

Vracíme se s babičkou do hospody je mi jako bych se právě narodil
V šenkovně hoří acetylenová lampa
Hrobař a jeho sklenička
V kuchyni se udí salámy ach jaké štěstí
(b. Historie šesti prázdných domů; sb. Pět prstů, 1932)

Salámy paštiky pomoranče vína
to všecko snesu ti do líbezného klína
(b. Už brzy; sb. Pět prstů, 1932)

[o Praze]
Není to v ničem
V ničem co lze říci mrštným jazykem co lze napsat v průvodci
Je to v tvé celé bytosti v jejím tajemném uspořádání
(…)
V tom jak chutná párek ve sklepeních z dob třicetileté války
(…)
V tom jak se třpytí šunka když zapadá slunce za Petřín
(…)
Jsem jazyk tvých růží ale také tvých uzenin
(b. Praha s prsty deště; sb. Praha s prsty deště, 1936)

Chci z mrchoviště dneška lovit perly
tučné jak klobásy
(b. Všední den; sb. Veliký orloj, 1949)

Nostalgicky dotčen vůní neznámé uzeniny
(b. Poříč; sb. Praha s prsty deště, 1936)

Salám se udí
Nad pachem kabátů jež nikdo nevypere
Leda jen milosrdná pradlena Vltava
Ananasové koláčky se pálí pod pramenem ryšavých vlasů
Té která klímá
Její srdce zvoní umíráček vysílenému dítěti
Jež dumlá
Veliký imaginární párek
(b. Automaty; sb. Praha s prsty deště, 1936)

Nezval s párkem

Fr. Bidlo: Vítězslav Nezval se pokouší o poznání iracionality párku s hořčicí.

Vítr
Studený jak kožená rukavice bez prstů
Zahřívá se
Zahřívá se nad kotlíkem párkařky
(b. Deštivá Praha; sb. Praha s prsty deště, 1936)

Noc jako stánek párkáře
Puklice tančící na páře
se chvěje mezitím co voda vaří
(b. Kosmický sonet; sb. Veliký orloj, 1949)

Dejte švábům černé pivo,
všecky sudy, celý sklep…
(…)
Na lavičky do všech parků!
K tomu desettisíc párků,
ostrou hořčici a křen,
uvidíte soudný den…
(b. Švábi, 1945)

Nezval s párkem

Fr. Bidlo: Z ilustrací k Seifertově básni „Pokus o poznání iracionality párku s hořčicí“ ze sb. Zpíváno do rotačky (1936).

BEDŘICH
(…)
Už se těším na kávu

VIKTOR
Na tu je čas
Až vypijeme láhev vína
Pro niž šel František do Vikárky

BEDŘICH
Rozřehtají nás koňské párky
A bude psina

* * *
LOJZIČKA
Když jsme si toho tolik svěřili
Pomohu vám ukliditi pane

KAREL
Jsem v rozpacích slečno

LOJZIČKA (dává se do uklízení)
Mám ruce jako každá jiná
Nu posviťte mi svíčkou
Dáte mi za to sklenku vína
A párek s okurčičkou

* * *
LOJZIČKA
Už budu muset odejíti

KAREL
Nepustím vás
Teď ne
Bylo by mi smutno
Ostatně slíbila jste mi
Že povečeříte se mnou párek s okurčičkou
(div. hra Loretka, 1941)

Nezval a šunka

Nezval si u Vaníčků pochutnává na šunce.


Použité prameny

HIRŠAL, Josef
2008 Párkař (Praha: Dokořán)
NEZVAL, Vítězslav
1932 Pět prstů (Brno: B. Kilian)
1936 Praha s prsty deště (Praha: Fr. Borový)
1941 Loretka (Praha: Melantrich)
1945 Švábi (Praha: Svoboda)
1949 Veliký orloj (Praha: Fr. Borový)
1952 Křídla (Praha: Čs. spisovatel)
SVOBODA, Jiří
1966 Přítel Vítězslav Nezval (Praha: Čs. spisovatel)
THIELE, Vladimír (ed.)
1959 Bidlova čítanka (Praha: SNKLHU)

BEDNÁŘ, Jiří, HIRŠAL, Josef. Párek jako Morava. In: Párkař a tři párky. Radio, ČsRo, Brno, 70. léta [blíže nedatováno].
HNILIČKA, Přemysl. Párkař a tři párky (19??) [online]. Panáček v říši mluveného slova [cit. 1. 5. 2014]. Dostupné z: http://mluveny.panacek.com/literarni-pasma/16751-parkar-a-tri-parky-19.html.

Vybral a sestavil Alsen Hanson.

V rubrikách Drobnosti, Poznámky k Nezvalovi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


TOPlist